12:05 Produksjon av steril laks ved transient inaktivering av kimcellefaktoren Deadend

10 juni 11:20 - 12:20

12:05 Produksjon av steril laks ved transient inaktivering av kimcellefaktoren Deadend