11:20 Modell for spredning av virus innen og mellom oppdrettslokaliteter

10 juni 11:20 - 12:20

11:20 Modell for spredning av virus innen og mellom oppdrettslokaliteter