11:35 Laksepox, sanering av anlegg og forsøk på vertikal overføring av laksepoxviruset

10 juni 11:20 - 12:20

11:35 Laksepox, sanering av anlegg og forsøk på vertikal overføring av laksepoxviruset