11:50 Plantebaserte fôringredienser introduserer mykotoksiner i fiskefôret - Laksens følsomhet?

10 juni 11:20 - 12:20

11:50 Plantebaserte fôringredienser introduserer mykotoksiner i fiskefôret - Laksens følsomhet?