12:05 Teknologiske løsninger for sanntidsmålinger av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk

10 juni 11:20 - 12:20

12:05 Teknologiske løsninger for sanntidsmålinger av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk