11:50 Kombinert integral og partikkelspredningsmodell for beregning av, spredning, fortynning og innlagring av utslipp til vann

10 juni 11:20 - 12:20

11:50 Kombinert integral og partikkelspredningsmodell for beregning av, spredning, fortynning og innlagring av utslipp til vann