11:50 Effektivitet i matvarehandelen: Ny innsikt fra studier på mikronivå

10 juni 11:20 - 12:20

11:50 Effektivitet i matvarehandelen: Ny innsikt fra studier på mikronivå