11:35 Forebyggende tiltak mot lus – hvor godt virker de? Besvart ved hjelp av scenariosimulering fra Rogaland

10 juni 11:20 - 12:20

11:35 Forebyggende tiltak mot lus – hvor godt virker de? Besvart ved hjelp av scenariosimulering fra Rogaland