11:50 Effekt av termisk avlusning på gjellehelse

10 juni 11:20 - 12:20

11:50 Effekt av termisk avlusning på gjellehelse