12:05 Effektivt regelverk for reduksjon av lus i oppdrettsanlegg? Etterlevelse og virkninger for villaks

10 juni 11:20 - 12:20

12:05 Effektivt regelverk for reduksjon av lus i oppdrettsanlegg? Etterlevelse og virkninger for villaks