11:35 Karakterisering av korsstingsdeformiteter hos Atlantisk laks

10 juni 11:20 - 12:20

11:35 Karakterisering av korsstingsdeformiteter hos Atlantisk laks