Grønt lys for fiskevelferd som vekstindikator

10 juni 13:20 - 14:25

Grønt lys for fiskevelferd som vekstindikator

Aoife Westgård
Konstituert leder
Akvaveterinærenes forening